Samstag, 18. März 2023
Türk dilli Xalqlara
"Eğər sən Türk dilli ərkəksən və Alman Dili birisi sənə Alman Dili bir gız ilə evlənməyi söz veribsə həmişə hər yerdə inamma və gaç."

M5

"Befehl Nr 3 içində göstərilən anlaşmaları yerinə yetirmədikləri üçün Alman və US-Amerikan erkəkləri 'Ərməni' adını hak edirlər yalnız M5 listesində olanlar xaric."

M5

... link (0 Kommentare)   ... comment